kominote kreyòl / Jounen kreyòl / Sivilizasyon kreyòl

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

francklin dot com graySonje 28 Oktòb se dat tout kreyòl selebre jounen entènasyonal lang kreyòl / Men sonje tout ke mwa Oktob se mwa nou pwofite selebre kilti kreyòl. Mwa Oktòb se mwa tout pèp kreyòl / Oktòb 2015 gen plizyè òganizasyon ak kominote pèp kreyòl k’ap pare bèl aktivite ki va pèmèt nou afiche nou e sitou motre anpil bagay ki bon, ki rich nan nou antan ke pèp kreyòl. Sonje sa, se tout kilti kreyòl la nap ofri pou dòt moun vini dekouvri. Pèp kreyòl, lang kreyòl, kilti kreyòl.  Nou pap rete chita pale de lang kreyòl sèlman, se tout sa sivilizasyon kreyòl la pote ke nou dwe montre.

Francklin Pierre / Twitter @Tenyi2 / www.francklin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *