Pou pwoteksyon kont maladi SIDA! Ekzanp pou lespwa !

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
20141130_120303_20141130231728170

Foto Francklin Pierre / Petion Ville Haiti

Dimanch 30 Novanm 2014, Plizyè dizèn jèn ak lòt sitwayen te mache nan Petyon Vil Ayiti, an favè pwoteksyon kont maladi sida. Pankat a la men plis eslogan ak chante k’ap motive moun pou yo pwoteje tèt yo. Defile a pase nan plizyè ri nan vil la, la vèy premye desanm ki se jounen mondyal kont  maladi SIDA.

Sa Se Bon lekzanp pou moun swiv, se bon moman pou nou voye bon jan konsèy bay tout moun ki santi yo konsène, pou yo pa neglije ede. Nenpòt ki mayen kapab itil, nenpòt ki fason nou kapab fè pase bon mesaj ak sansibilizasyon ki ka pouse  yon ou lòt pran konsyans devan danje maladi a, epi pran dispozisyon pou pwoteje ni tèt pa’l ni yon lòt.

Sonje sa, tout mwayen bon li te mèt se nan blag! Pa ezite fè mesaj la pase! Eske pawòl la pa di ke se nan blag yo abiye jwif ?

Francklin Pirre Tenyi II / Twitter: @Tenyi2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *