JOU POU JOU (Pwezi ekstrè)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

forcover3writeYè maten

Se te bon zanmi solèy,

Yo koupe fache

Pou yon zafè lonbraj.

 

Konpè solèy se blagè,

Li ale kache dèyè tèt mòn.

Li chita sou ti chèz li,

L’ap kale pwa avèk sizè di maten.

Ya’p tann demen.

 

(Yon ekstrè nan powèm Jou pou Jou / Otè: Franklin Pierre /  Rekèy: Soti yè rive nan pwezi )