M’HOUUU ! / (REKÈY: Soti Yè Rive Nan...

Jou solèy pa leve, Jou nan nwit Pa janm retornen. Kouman n’ap ye?   Jou zetwal yo Dekole, sot tonbe, Jou pye bwa pa leve, kouman n’ap fè ?   jou fomi fou vin tèt dwat, jou jako sispann pale, sa n’ap di ?   Jou poul vin gen...

JOU POU JOU (Pwezi ekstrè)

Yè maten Se te bon zanmi solèy, Yo koupe fache Pou yon zafè lonbraj.   Konpè solèy se blagè, Li ale kache dèyè tèt mòn. Li chita sou ti chèz li, L’ap kale pwa avèk sizè di maten. Ya’p tann demen.   (Yon ekstrè nan...

Salitasyon tout moun!

Ou sou paj kreyòl blog francklin.com nan! Nap travay sou li toujou, men nou kontan pou vizit ou. Nou gen anpil enfòmasyon pou mou paataje ansanm. Anpil aktivite kap vini…